Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów

Data dodania 25/11/2022 - 13:26
Kategorie

Trwa kolejna, IX już edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów

Image

Trwa kolejna, IX już edycja Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów i do 5 grudnia 2022 można nadsyłać prace. Wszelkie informacje dostępne są na konkursowej stronie internetowej.

Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym wraz z elementami analizy jakościowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania chemii, oraz wszystkich uczniów wykazujących zainteresowanie chemią do udziału w IX Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów PŁ. 
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Laureaci Konkursu zostaną przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Wydziały: Chemiczny, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Strona dziala - zabbix