Kategoria A+ dla dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Data dodania 19/01/2023 - 15:28
Kategorie

Kategoria A+ dla dyscypliny TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Image

Wiodąca dyscyplina na naszym wydziale - technologia żywności i żywienia w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017 – 2021 otrzymała najwyższą kategorię A+.
Jesteśmy jedną z czterech uczelni i instytutów w Polsce, w tej dyscyplinie: 

  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Politechnika Łódzka,

i jedną z trzech dyscyplin na Politechnice Łódzkiej 

  • inżynieria chemiczna,
  • nauki chemiczne, 
  • technologia żywności i żywienia, 

które otrzymały najwyższą kategorię.
Dziękujemy za ciężką pracę i zaangażowanie wszystkim Pracownikom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.
 

Strona dziala - zabbix