1,1 mln złotych na projekt dr inż. Katarzyny Grzelak-Błaszczyk

Data dodania 14/12/2022 - 14:25
Kategorie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Pośród 576 finansowanych projektów znalazł się projekt dr inż. Katarzyny Grzelak-Błaszczyk z Instytutu Technologii i Analizy Żywności, który otrzymał dofinasowanie w wysokości ponad 1,1 mln złotych w ramach programu OPUS 23.

Image

Projekt pt. „Potencjał kombinowanego procesu osmokoncentracja-fermentacja mlekowa w kształtowaniu profilu składników bioaktywnych nowych odmian cebul badany w modelu in-vivo” ma określić:

  • wpływ osmokoncentracji na modyfikację składu chemicznego nowych odmian cebuli,
  •  wpływ odwadniania osmotycznego na wzrost i aktywność biologiczną bakterii fermentacji mlekowej,
  • wpływ szczepów probiotycznych oraz odwadniania na produkcję metabolitów w cebuli,
  • wpływ dietetycznych fermentowanych produktów cebulowych na reakcje fizjologiczne w jelitach oraz regulację efektu metabolicznego powstałych związków w organizmie.

Uzyskane wyniki wniosą nowe elementy do obecnej wiedzy z zakresu nauk żywienia i żywności  dotyczący wpływu osmokoncentracji i fermentacji mlekowej na jakość produktów roślinnych i efekt metaboliczny. 
Gratulujemy sukcesu!

Strona dziala - zabbix