Studia doktoranckie

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci mają możliwość rozwoju naukowego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, gdzie mogą podejmować projekty badawcze pod okiem najlepszych naukowców oraz w ramach międzynarodowego środowiska naukowego. Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzimy badania w dyscyplinie naukowej Technologia żywności i żywienia w dziedzinie Nauki Rolnicze.
Absolwent po obronie rozprawy doktorskiej wykazuje się szeroką wiedzą specjalistyczną, umiejętnością współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju, doświadczeniem dydaktycznym Uczelni oraz przygotowaniem badawczym niezbędnym do dalszej pracy naukowej. Ci, którzy nie planują kariery naukowej, wykorzystają w pracy zawodowej umiejętności poznawcze i samokształceniowe oraz doświadczenie dydaktyczno-organizacyjne zdobyte w trakcie studiów.

O Technologii Żywności i Żywienia, jednej z 12 dyscyplin naukowych realizowanych w Interdisciplinary Doctoral School of TUL, opowiadają Kierownik Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn oraz doktoranci ISD - obejrzyj film.
 

Strona dziala - zabbix