Sposoby składania wniosków o stypendium socjalne

Data dodania 07/12/2021 - 15:23
Kategorie

Od 01.12.2022 r. wnioski o stypendium socjalne, wygenerowane przez portal webdziekant, można składać w następujący sposób:

  • osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ
  • przesłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres dziekanatu (ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź) z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;
  • przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

Strona dziala - zabbix