Obowiązkowy kurs BHP

Data dodania
Kategorie

Kurs BHP jest obowiązkowy dla studentów rozpoczynających naukę na I, II oraz III stopniu studiów.

Kurs BHP jest obowiązkowy dla studentów rozpoczynających naukę w bieżącym semestrze.
Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.


W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP, należy kolejno przejść przez ścieżkę: 
virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP. Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Dziekanacie lub SMSem. 

Na wyświetlonej stronie w polu "BINOŻ marzec 2024" należy podać klucz dostępu, który brzmi: BINOZ-III-24
Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie od 11.03.2024 do 11.04.2024 r. 

Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr. 
Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix