Rada Kierunku Studiów

Rada Kierunku Studiów: Biotechnologia, Biogospodarka, Industrial Biotechnology

1.    Dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni - Przewodnicząca
2.    Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
3.    Dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
4.    Dr hab. inż. Joanna Berłowska, prof. uczelni
5.    Dr hab. inż. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
6.    Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk, prof. uczelni
7.    Dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
8.    Dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni
9.    Dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
10.    Dr inż. Anna Otlewska
11.    Dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta
12.    Mgr inż. Aleksandra Droździel - student

Rada Kierunku Studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Menedżer żywności i żywienia, Technologia kosmetyków

1.    prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz – Przewodnicząca
2.    prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
3.    prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
4.    dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni
5.    dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
6.    dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. uczelni
7.    dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
8.    dr Izabella Kwaśniewska-Karolak
9.    dr Jarosław Kowalski
10.    dr inż. Agnieszka Papiewska
11.    dr inż. Dorota Sosnowska
12.    Zuzanna Piotrowska - student

Strona dziala - zabbix