Rada Kierunku Studiów

Rada Kierunku Studiów: Biotechnologia, Biogospodarka, Industrial Biotechnology
 1. Dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni - Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
 3. Dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
 4. Dr hab. inż. Joanna Berłowska, prof. uczelni
 5. Dr hab. inż. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
 6. Dr hab. inż. Olga Marchut-Mikołajczyk, prof. uczelni
 7. Dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
 8. Dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 10. Dr inż. Anna Otlewska
 11. Dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta
 12. Wiktoria Gerlicz - student
 13. Kinga Popińska - student
Rada Kierunku Studiów: Technologia żywności i żywienie człowieka, Menedżer żywności i żywienia, Technologia kosmetyków
 1. dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
 3. prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
 4. prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
 5. prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz
 6. dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska
 8. dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
 9. dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
 10. dr Jarosław Kowalski
 11. dr inż. Dorota Sosnowska
 12. Natalia Misiak
 13. Zuzanna Piotrowska - student
 14. Aleksandra Popowska

Strona dziala - zabbix