Pełnomocnicy, koordynatorzy i przedstawiciele

Pełnomocnik ds. równości

Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

Dr inż. Katarzyna Grzelak- Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych 

Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

Koordynator Wydziałowy Erasmus+ 

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk

Strona dziala - zabbix