Konferencja na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ „Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle” edycja I

Data dodania
Kategorie

W dniach 20-21 czerwca 2024 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyła się pierwsza edycja konferencji naukowo-technicznej "Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle".

Image

Konferencja cieszyła się prestiżowymi patronatami honorowymi:

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Prezydenta Miasta Łodzi
  • JM Rektora Politechniki Łódzkiej
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uczestnicy i Tematyka Konferencji
Wydarzenie stanowiło wyjątkową okazję do zbliżenia świata nauki i praktyki biznesowej. W konferencji uczestniczyli nie tylko naukowcy będący ekspertami w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, ale również przedstawiciele firm z różnych branż. Wśród głównych tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się:

  • nowoczesne metody przetwarzania i wykorzystania odpadów,
  • innowacyjne technologie pozwalające na pozyskiwanie cennych składników bioaktywnych z odpadów,
  • produkcja zielonej energii, czyli rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój energetyczny,
  • nowe podejścia i technologie mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zaproszenie przedstawicieli firm z różnych dziedzin sprzyjało wymianie doświadczeń oraz rozważaniom nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego na szeroką skalę.

Ważne wydarzenie powiązane z Konferencją
Wyjątkowym i wartym podkreślenia preludium do naszej konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy Politechniki Łódzkiej z Krajową Grupą Spożywczą S.A., która ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w sektorach rolnym, spożywczym i paszowym. Partnerstwo obejmie badania, rozwój oraz kształcenie. Obie instytucje wspólnie pracować będą nad kluczowymi obszarami, które mają znaczenie dla rolnictwa, obszarów wiejskich i konsumentów (artykuł w serwisie Życie Uczelni).

Plany na Przyszłość
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej nie spoczywa na laurach i już teraz zaprasza do śledzenia kolejnych inicjatyw i wydarzeń. Planujemy kolejne konferencje i seminaria, które będą okazją do pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń nie tylko w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, ale także innych kluczowych tematów dla przyszłości naszego przemysłu i środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz patronom za wsparcie i udział w wydarzeniu.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Strona dziala - zabbix