+

WikampFb

 
 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

A+ / A-

INSTYTUT TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII90-924 Łódź
ul.Wólczańska 171/173
tel (42) 631-34-79
fax (42) 631-32-74
e-mail itfim@p.lodz.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw.

Z-ca dyr. ds. dydaktyki

dr hab. inż. Anna Diowksz

Z-ca dyr. ds. nauki

dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska


Zakład Mikrobiologii Technicznej

Zakład Technologii Fermentacji

Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży


Biuro Instytutu 

mgr Renata Kulińska - Kierownik Administracyjny Instytutu  (42) 631-34-79
mgr Ewa Matczak - samodzielny referent (42)  631-34-71
mgr Anna Kwaśniak - referent administracyjny  (42) 631-34-79
mgr Justyna Chołys - samodzielny referent finansowy (42) 631-34-71
Jerzy Szczepanik - wsparcie techniczne


Jednostki