+

WikampFb

 
 

Zespół Chemii Bionieorganicznej

A+ / A-

Koordynator zespołu/ Lider grupy badawczej:

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

Członkowie zespołu:

dr inż. Małgorzata Anita Bryszewska
dr inż. Urszula Kucharska
dr inż. Agata Łącka
dr Anna Sykuła
Inż. Izabella Czarnecka
Mgr Marzenna Więdłocha

Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Brodowska
mgr inż. Aliaksandr Dzeikala

 

Zespół zajmuje się badaniem związków biologicznie aktywnych występujących w mikroorganizmach, roślinach i organizmie człowieka. Do tej puli związków należą między innymi peptydy, białka, kwasy nukleinowe, flawonoidy oraz mikroelementy i ich chelaty z biomolekułami. Prowadzone przez Zespół badania pozwolą określić kryteria wyboru naturalnych bioaktywnych związków chemicznych jak i ich syntetycznych pochodnych, jako nowych potencjalnych środków farmakologicznych, umożliwiających celowe i bardziej skuteczne przezwyciężanie lekoodporności nowotworów i odporności antybiotykowej drobnoustrojów.

W ostatnich latach Zespół skoncentrował się na opracowaniu syntezy nowych pochodnych flawonoidów – flawonoidowych zasad Schiffa. Te pochodne badane są pod kątem właściwości chelatujących, antynowotworowych, przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych. 
Kolejnym nurtem badawczym Zespołu jest określenie właściwości fizykochemicznych (stabilności, potencjału redoks) nowych czynników chelatujących i ich kompleksów z jonami metali (Fe, Cu, Zn, Ru) mających kluczowe znaczenie dla zrozumienia zależności pomiędzy strukturą i funkcją sztucznych jak i naturalnych nukleaz. 

Zainteresowania Zespołu obejmują również biotechnologiczne rozwiązania w projektowaniu żywności funkcjonalnej, w tym:

  1. Wykorzystanie techniki mikrokapsułkowania do otrzymywania preparatów i dodatków do żywności.
  2. Badanie biodostępności i bioprzyswajalności mikroelementów z produktów wzbogaconych.
  3. Analiza specjacyjna mikroelementów.

Jednostki