+

WikampFb

 
 

Zespół Chemii Bionieorganicznej i Analizy Środowiska

A+ / A-

Kierownik Zespołu

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

Pracownicy

dr inż. Maria Bielawska (emeryt)
dr inż. Małgorzata Anita Bryszewska
dr inż. Urszula Kucharska
dr inż. Agata Łącka
dr Anna Sykuła

Doktoranci

mgr inż. Katarzyna Brodowska
mgr inż. Aliaksandr Dzeikala

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Izabella Czarnecka
mgr inż. Marzenna Więdłocha

Tematyka badawcza

 • Analiza składników odżywczych i antyodżywczych w żywności.
 • Żywność funkcjonalna. Suplementacja żywności selenem, żelazem.
 • Analiza specjacyjna selenu i arsenu w próbkach biologicznych.
 • Termodynamiczne i spektroskopowe badania kompleksów metali (miedzi, niklu, cynku, wanadu, rutenu, platyny) wykorzystujące różne metody analityczne: elektrochemiczne (potencjometria, cykliczna woltamperometria), UV-Vis, EPR, dichroizm kołowy, NMR, ESI MS, fluorymetria. 
 • Badania w dziedzinie chemii biologicznej modyfikowanych nukleozydów, flawonoidów i innych związków naturalnych lub syntetycznych mających zastosowanie w medycynie i farmacji. 
 • Badania w zakresie chemii koordynacyjnej nowych związków metali przejściowych o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwnowotworowych.

Realizowane projekty

1.
Tytuł: Complexes of Flavonoid’s Schiff bases: Impact of structural modification on the chelating ability and evaluation of biological and therapeutic properties.
Kierownik: E. Łodyga-Chruścińska, João da Costa Pessoa
Źródło finansowania: MNiSW
Okres realizacji: 2014-2016

2.
Tytuł: Innovative biotechnological solutions for the production of new bakery functional foods” (Innowacyjne, biotechnologiczne rozwiązania w produkcji nowego pieczywa funkcjonalnego). www.bake4fun.eu
Kierownik: Małgorzata A. Bryszewska
Źródło finansowania: 7PR. Program: Możliwości. Badania na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Okres realizacji: 2013-2015

Działalność usługowa

 • Oznaczanie metali: Cu, Ni, Fe, Zn, Al, Na, Ca, Mg, Cd, Pb w próbkach środowiskowych, żywnościowych, biologicznych.

Aparatura badawcza

 • Aparaty do prowadzenia elektroforezy w żelu agarozowym i poliakrylamidowym.
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej
 • Spektrofotometr UV/VIS, Ocean Optics USB4000 UV-Vis, 200-1100 nm range
 • Zestaw do miareczkowania pehametrycznego w układach wodnych, wodno-organicznych i organicznych
 • HPLC/UV-Vis

Współpraca

Uczelnie zagraniczne:

 • Faculty of Sciences of University of Lisbon, Portugalia
 • Dipartimento di Chimica e Farmacia, University of Sassari, Włochy
 • Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, Bolonia, Włochy
 • Asociacion de Investigacion de la Industria Agroalimentaria (AINIA) Valecja, Hiszpania
 • Emilio Peña, S.A., EPSA, Valencja, Hiszpania
 • The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES) Bergen, Norwegia
 • Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madryt, Hiszpania

Uczelnie i ośrodki naukowe krajowe

 • CBMiM PAN Łódź
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki

Przedsiębiorstwa krajowe

 • Piekarnia VINI, Rogoźnik, Polska

Dydaktyka

 • Prace doktorskie
 • Prace dyplomowe inżynierskie, magisterskie
 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z chemii ogólnej, nieorganicznej i analitycznej
 • Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne w zakresie chemicznych skażeń żywności, toksykologii żywności i środowiska
 • Zajęcia fakultatywne z zakresu chemii bionieorganicznej i analizy specjacyjnej w próbkach pochodzenia naturalnego

Jednostki