+

WikampFb

 
 

Działalność naukowa, usługowa i dydaktyczna (IPChŻ)

A+ / A-

Działalność Naukowa

 • Synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów.
  Biotransformacja związków organicznych.
  Elektrosynteza związków organicznych.
  Synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej.
   
 • Skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej,
  wydzielanie i identyfikacja składników,
  określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej.
   
 • Biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy.
  Techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów.
  Immobilizacja enzymów.
   
 • Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności.
  Alergeny żywności.
  Chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami.
   
 • Analiza i ochrona środowiska. 
  Termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych. 
  Plazmowa destrukcja odpadów.

Działalność Usługowa

 Ekspertyzy i doradztwo z zakresu produktów zapachowych, aromatów spożywczych i środków kosmetycznych.

 • Analiza składu chemicznego naturalnych i syntetycznych aromatów, olejków eterycznych , kompozycji zapachowych.
 • Badanie surowców, półproduktów oraz wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej.
 • Opracowanie receptur preparatów kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej.
 • Określanie stabilności preparatów kosmetycznych.
 • Oznaczanie anionów i kationów.
 • Oznaczanie mikrośladowych ilości metali metodą AAS.
 • Oznaczanie związków toksycznych np. PCB, dioksyn, pestycydów.
 • Opracowanie metod utylizacji odpadów niebezpiecznych i toksycznych.
 • Opracowywanie instrukcji analitycznych, przepisów roboczych oraz wymagań związanych z produkcją i dystrybucją żywności.

Działalność dydaktyczna

STUDIA PODYPLOMOWE „STUDIUM KOSMETOLOGII”

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z przemysłem kosmetycznym.

Uczestnikami dotychczasowych edycji Studium byli zarówno pracownicy dużych, renomowanych firm kosmetycznych (Avon, Oriflame, Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, Delia Cosmetics, Miraculum, Agropharm, Oceanic, Kolastyna, Pollena Aroma, Pollena Malwa), jak i małych wytwórni surowców kosmetycznych i kosmetyków. W gronie tym znaleźli się również absolwenci różnych uczelni i kierunków, dotychczas nie związani z tym przemysłem, lecz pragnący zdobyć aktualną wiedzę z tej dziedziny.

W ramach prowadzonych zajęć realizowane są takie przedmioty, jak:

 • Surowce i półprodukty kosmetyczne
 • Podstawy technologii kosmetyków
 • Podstawy dermatologii
 • Laseroterapia
 • Immunologia i alergologia
 • Produkty zapachowe oraz Podstawy perfumerii i analizy sensorycznej
 • Mikrobiologia w przemyśle kosmetycznym
 • Aromaterapia
 • Marketing
 • Sterowanie jakością przemysłu kosmetycznego
 • Aparatura przemysłu kosmetycznego
 • Kontrola jakości przedmiotów kosmetycznych
 • Laboratorium kosmetyczne
 • Studio kosmetyczne
Program realizowany jest systemem zaocznym. Zjazdy odbywają co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pracowników Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także firm kosmetycznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

Otwórz stronę "Studium Kosmetologii"


Jednostki