+

WikampFb

 
 

Zakład Analizy i Technologii Żywności

A+ / A-

Kierownik:

dr hab. inż. Robert Klewicki

Pracownicy z tytułem lub stopniami naukowymi

dr hab. inż. Robert Klewicki - tel. 34-54
dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk - tel. 27-81
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk - tel. 27-77
dr inż. Joanna Milala - tel. 27-80 
dr inż. Monika Kosmala - tel. 27-79
dr inż. Michał Sójka - tel. 27-88

Doktoranci

mgr inż. Anna Chwastek - tel. 34-65
mgr inż. Andrzej Czarnecki - tel. 34-65
mgr inż. Jakub Macierzyński - tel. 34-65

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Bogusław Król

Specjaliści naukowo-techniczni

mgr inż. Małgorzta Kącicka - tel. 27-73, 27-78
mgr inż. Agnieszka Milczarek - tel. 27-73, 27-78
Ewa Chruściel - tel. 27-73, 27-78

Zespół badawczy

Kierownik: dr hab. inż. Robert Klewicki

Optymalizacja metod oznaczania zawartości sacharydów, kwasów organicznych i alkoholi metodą HPLC. Zastosowanie metody HPLC do wykrywania i oznaczania dodatków i zafałszowań żywności. Modyfikacja procedury SPE. Optymalizacja procesów biokonwersji sacharozy do soli kwasów aldonowych. Nowe technologie dotyczące prebiotyków, ze szczególnym uwzględnieniem oligosacharydów. Oznaczanie wybranych grup substancji polifenolowych metodą HPLC. Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego jako surowców do produkcji preparatów biokomponentów i błonnika pokarmowego.

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie i magisterskie: Technologia żywności, Analiza żywności, Żywność specjalna, Ocena jakości środków spożywczych i używek, Instrumentalne metody analizy żywności, Laboratorium analiz specjalistycznych, prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Działalność usługowa

  • Badania środków spożywczych wg PN w pełnym zakresie
  • Oznaczanie zawartości składników żywności, leków i pasz metodami HPLC.
  • Oznaczanie zawartości konserwantów i syntetycznych środków słodzących w napojach i przetworach.
  • Wyznaczanie wartości energetycznej środków spożywczych na podstawie oznaczonych składników odżywczych.
  • Oznaczanie błonnika pokarmowego, cholesterolu, sodu, wapnia i mikroelementów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie i niektórych rozpuszczalnych w tłuszczu.

Aparatura badawcza

  • Preparatywne i analityczne chromatografy HPLC 
  • Aparat FIBERTEC do oznaczania błonnika pokarmowego 
  • Spektrofotometr UV

Jednostki