+

WikampFb

 
 

Realizowane projekty IBT

A+ / A-

Badania strukturalne enzymów zimnolubnych - mechanizm przystosowania do zimna
dr hab. inż. Anna Bujacz 2017-2019 Opus

Ekspresja i inżynieria nowej lakazy z Fusarium oxysporum oraz jej rola w bioupłynnianiu węgla brunatnego
mgr inż. Natalia Bogusława Kwiatos 2016-2019 Preludium 10

Badania krystalograficzne ssaczych surowiczych albumin w kompleksach z ligandami.
dr inż. Anna Bujacz 2014-2017 Opus

Porównawcza ocena skuteczności tiofosforanowych analogów lizofosfatydylocholiny w regulacji gospodarki węglowodanowej i aktywności wobec nowych receptorów związanych z cukrzycą: badania in vitro.
mgr inż. Anna Drzazga 2014-2017 Preludium

Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe.
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr inż. Aneta Białkowska 2012-2017 Projekt krajowy NCBiR

Wsparcie i partnerstwo dla rozwoju zrównoważonych i gotowych rozwiązań w obszarze biogospodarki
2016-2018 Horyzont 2020

 


Jednostki