+

WikampFb

 
 

Fundusz Młodych Liderów Nauki

A+ / A-

Środki Funduszu Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej pochodzą z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznanej w ramach środków finansowych na działalność statutową Wydziałowi Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w danym roku kalendarzowym.

Środki Funduszu przeznacza się na stypendia naukowe dla pracowników i studentów studiów doktoranckich Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w celu zwiększenia dynamiki, kreatywności i doskonałości badań naukowych.

O stypendium mogą ubiegać się:

  • pracownicy Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, dla których PŁ jest podstawowym miejscem pracy, którzy nie przekroczyli wieku 35 lat w roku składania wniosku i prowadzą zaawansowane prace nad rozprawą habilitacyjną
  • uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, którzy nie przekroczyli wieku 28 lat w roku składania wniosku

Regulamin i bliższe informacje - pobierz plik


Jednostki